Tietoja

Dovicon avainhenkilöinä toimivat rakennusalan pitkän kokemuksen omaavat ammattitaitoiset
henkilöt, jotka haluavat tehdä asiat hieman eri tavalla ja paremmin kuin useimmat muut.

Toiminta perustuu henkilöstön monipuoliseen osaamiseen ja pitkäaikaiseen
kokemukseen vaativien rakennushankkeiden kannattavasta kokonaistoteutuksesta.

Asiakaskeskeisyys, asiakkaan tarpeiden ja toiveiden huomiointi sekä hankkeiden toteutus toimivassa
yhteistyössä sidosryhmien kanssa ovat toiminnan lähtökohtia ja takaavat halutun lopputuloksen.

Kilpailuetuja ovat hyvän ammattitaidon ohella ennakkoluulottomuus, joustavuus, reagointikyky
ja nopea päätöksenteko sekä vahva yhteistyökumppaniverkosto ja valmius toimia useilla paikkakunnilla.

Arvot

  • Avoimuus: Yhteistyöhön perustuva ammattitaitoinen toiminta palkitsee
  • Luotettavuus: Asiakaslähtöinen, pitkäjänteinen ja vastuullinen toimintatapa johtaa menestykseen
  • Kumppanuus: Arvostamme ja huomioimme asiakkaitamme, sidosryhmiämme ja henkilöstöämme
  • Lopputulos: Haluamme saavuttaa lopputuloksen, josta olemme ylpeitä
  • Kannattavuus: Taloudellinen kannattavuus luo toiminnalle uskottavuutta, vakautta ja jatkuvuutta.